An Vinh

Môi trường và cộng đồng

MÔI TRƯỜNG

Là doanh nghiệp thuộc một tập đoàn lớn với tầm nhìn chiến lược, An Vinh tạo ra môi trường mang đậm nét Văn hóa của tập đoàn để phát triển nguồn nhân lực có chiều sâu. Văn hóa An Phát có nhiều điểm tương đồng với những nét văn hóa đặc trưng của đất nước Nhật Bản, đó là:– Văn hóa đúng giờ

  • Văn hóa chào hỏi
  • Văn hóa giữ chữ Tín
  • Văn hóa sáng tạo
  • Văn hóa vượt khó
  • Văn hóa Claim.

Các văn hóa này cùng với văn hóa 9G, 9T được  mỗi con người An Phát thấm nhuần và trở thành những nguyên tắc ứng xử trong quá trình làm việc cũng như rèn luyện nhân cách.
Giá trị cốt lõi của văn hóa An Phát nằm ở tư duy “Đổi mới – sáng tạo”, tinh thần “Đoàn kết – kỷ luật”, hành động “Nhân văn – chia sẻ”, để đạt được “Hiệu quả – bền vững”..

CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi tự đặt ra cho mình nguyên tắc kinh doanh là gắn kết một cách hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho một xã hội giàu mạnh, An Vinh nói riêng và Tập đoàn An Phát Holdings nói chung đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện các chương trình mang ý nghĩa nhân đạo, triển khai mạnh mẽ các hoạt động từ thiện – xã hội, thể hiện thiết thực trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Trách nhiệm với xã hội là một trong những mục tiêu hàng đầu đảm bảo việc phát triển bền vững của doanh nghiệp của chúng tôi.