An Vinh

Văn hóa doanh nghiệp

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần là văn hóa giao tiếp, văn hóa kinh doanh như chúng ta thường nghĩ; nó cũng không phải là những khẩu hiệu được treo long trọng trong văn phòng; mà đó chính là ý muốn, ý tưởng của Doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố tạo nên linh hồn của thương hiệu và thể hiện sự khác biệt về giá trị của doanh nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, An Vinh luôn tâm niệm phải xây dưng và phát triển công ty thấm nhuần “Văn hóa An Phát”. Ở tập đoàn An Phát Holdings, văn hóa doanh nghiệp được xác định là yếu tố sống còn và là bí quyết quản trị con người hiệu quả, bền vững. Xuất phát từ chữ “Nhân”, lấy việc phát triển con người là yếu tố cốt lõi, văn hóa An Phát đã dần hình thành, tồn tại để trở thành quan điểm, định hướng đi sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Đối với chúng tôi, yếu tố văn hóa, tri thức là điều kiện rất quan trọng để giúp một doanh nghiệp được trụ vững.

Giá trị cốt lõi của văn hóa An Phát nằm ở tư duy “Đổi mới – sáng tạo”, tinh thần “Đoàn kết – kỷ luật”, hành động “Nhân văn – chia sẻ”, để đạt được “Hiệu quả – bền vững”. Gen Người Người An Phát gồm 6 phẩm chất cốt lõi: Thái độ tích cực – Nhân văn – Trách nhiệm – Chân thành  – Khiêm nhường – Ham học hỏi.