An Vinh

Chứng chỉ JIS

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng công nghiệp vào thị trường Nhật Bản cần có chứng nhận JIS. JIS là chữ viết tắt của Japanese Industrial Standard – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Đây là bộ các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản. Quá trình chuẩn hóa các tiêu chuẩn của JIS được điều phối bởi Uỷ ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC) và được ban hành thông qua Hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA).

Sản phẩm của Bao bì An Vinh đạt tiêu chuẩn JIS Z 1651. Theo đó, sản phẩm FIBC của chúng tôi đáp ứng được các tiêu chuẩn để vận chuyển hàng hóa không nguy hiểm ở dạng bột và dạng hạt, được thiết kế để nâng lên bằng các thiết bị tách rời hoặc có thể tháo rời (xe nâng).

Bất kì sản phẩm nào đã qua kiểm duyệt và đạt được chứng nhận tiêu chuẩn Nhật Bản JIS đều mang tính an toàn đối với sức khỏe của con người. Đây cũng được xem như tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn và quy định chất lượng về sản xuất, giúp người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn mua các sản phẩm đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn JIS.

Bài viết liên quan