An Vinh

ISO 9001:2015

Hiện nay Bao bì An Vinh đang sở hữu các chứng nhận ISO 9001:2005 về hệ thống quản lý chất lượng, ISO 14001:2005 về hệ thống quản lý môi trường, ISO 22000:2005 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Điều này cho thấy bao bì An Vinh hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn của một sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với xu thế chung của thế giới.

ISO (International Organization for Standardization) là hệ thống các quy chuẩn quốc tế được đặt ra dựa trên kinh nghiệm của những nhà quản lý thành công hàng đầu thế giới. Hiện nay có hơn 160 nước là thành viên ISO. Trụ sở chính của ISO đang đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Việt Nam là nước thứ 77 tham gia vào hệ thống tiêu chuẩn ISO. Các tiêu chuẩn ISO được chuyển thành tiếng Việt ban hành với tên gọi Tiêu Chuẩn Việt Nam (viết tắt là TCVN).

ISO được áp dụng trên toàn thế giới với các tiêu chuẩn về thương mại và công nghiệp.

Bài viết liên quan