VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần là văn hóa giao tiếp, văn hóa kinh doanh như chúng ta thường nghĩ; nó cũng không phải là những khẩu hiệu được treo long trọng trong văn phòng; mà đó chính là ý muốn, ý tưởng của Doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố tạo nên linh hồn của thương hiệu và thể hiện sự khác biệt về giá trị của doanh nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, An Vinh luôn tâm niệm phải xây dưng và phát triển công ty thấm nhuần

 • “Văn hóa An Phát”. Ở tập đoàn An Phát Holdings, văn hóa doanh nghiệp được xác định là yếu tố sống còn và là bí quyết quản trị con người hiệu quả, bền vững. Xuất phát từ chữ “Nhân”, lấy việc phát triển con người là yếu tố cốt lõi, văn hóa An Phát đã dần hình thành, tồn tại để trở thành quan điểm, định hướng đi sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Đối với chúng tôi, yếu tố văn hóa, tri thức là điều kiện rất quan trọng để giúp một doanh nghiệp được trụ vững.
 • Giá trị cốt lõi của văn hóa An Phát nằm ở tư duy “Đổi mới – sáng tạo”, tinh thần “Đoàn kết – kỷ luật”, hành động “Nhân văn – chia sẻ”, để đạt được “Hiệu quả – bền vững”.
 • Gen Người Người An Phát gồm 6 phẩm chất cốt lõi: Thái độ tích cực – Nhân văn – Trách nhiệm – Chân thành  – Khiêm nhường – Ham học hỏi.

CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

Tại tập đoàn An Phát Holdings, tất cả mọi cán bộ công nhân viên đều được đối xử bình đẳng, công bằng, Người lãnh đạo và nhân viên được định hướng và chi phối bởi Văn hóa ứng xử 9G dành cho Cán bộ lãnh đạo

 • – Gia đình
 • – Giữ tín
 • – Gương mẫu
 • – Gánh vác
 • – Gần gũi
 • – Gợi mở
 • – Giáo dục
 • Văn hóa 9T dành cho Cán bộ nhân viên cũng được tập đoàn chú trong nhằm tạo ra môi trường làm việc tốt nhất. Văn hóa 9T bao gồm
 • – Tôn trong
 • – Trung thực
 • – Thực hiện
 • – Tuân thủ
 • – Tâm huyết
 • – Tự tin
 • – Tập thể
 • – Thạo việc
 • – Trách nhiệm

MÔI TRƯỜNG

Là doanh nghiệp thuộc một tập đoàn lớn với tầm nhìn chiến lược, An Vinh tạo ra môi trường mang đậm nét Văn hóa của tập đoàn để phát triển nguồn nhân lực có chiều sâu. Văn hóa An Phát có nhiều điểm tương đồng với những nét văn hóa đặc trưng của đất nước Nhật Bản, đó là:

 • – Văn hóa đúng giờ
 • – Văn hóa chào hỏi
 • – Văn hóa giữ chữ Tín
 • – Văn hóa sáng tạo
 • – Văn hóa vượt khó
 • – Văn hóa Claim.
 • Các văn hóa này cùng với văn hóa 9G, 9T được  mỗi con người An Phát thấm nhuần và trở thành những nguyên tắc ứng xử trong quá trình làm việc cũng như rèn luyện nhân cách.
  Giá trị cốt lõi của văn hóa An Phát nằm ở tư duy “Đổi mới – sáng tạo”, tinh thần “Đoàn kết – kỷ luật”, hành động “Nhân văn – chia sẻ”, để đạt được “Hiệu quả – bền vững”..

CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi tự đặt ra cho mình nguyên tắc kinh doanh là gắn kết một cách hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho một xã hội giàu mạnh, An Vinh nói riêng và Tập đoàn An Phát Holdings nói chung đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện các chương trình mang ý nghĩa nhân đạo, triển khai mạnh mẽ các hoạt động từ thiện – xã hội, thể hiện thiết thực trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Trách nhiệm với xã hội là một trong những mục tiêu hàng đầu đảm bảo việc phát triển bền vững của doanh nghiệp của chúng tôi.