Danh sách công nghệ

R&D – Hoạt động nghiên cứu và cải tiến sản phẩm

Nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, chất lượng tốt và thân thiện

Công nghệ toàn diện của An Vinh Packaging

Công ty An Vinh đầu tư mới toàn bộ nhà xưởng đúng tiêu chuẩn, trang thiết bị máy móc mới 100% với công nghệ hiện đại nhất để sản xuất 12 triệu bao Jumbo/năm.