An Vinh

Kiểm soát chất lượng

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

1. Chất lượng – Cốt lõi của thành công
Chúng tôi xây dựng Hệ thống kiểm soát chất lượng do đội ngũ giàu kinh nghiệm đảm nhiệm, với đội ngũ QC kiểm soát chất lượng được đào tạo bài bản.

Để tối đa hóa các tiêu chuẩn chất lượng, dữ liệu thống kê Kiểm soát chất lượng (QC) được duy trì.Trên từng bao đều có một mã số công nhân, ngày tháng sản xuất để truy vết trong trường hợp chất lượng hàng hoá có vấn đề.

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu của bộ phận QC. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi cũng được kiểm tra tuyệt đối, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.
– Máy kiểm tra sợi và vải
– Máy kiểm tra dây đai và dây
– Máy kiểm tra UV
– Máy kiểm tra tải làm việc an toàn

2. Hệ thống quản lý môi trường:
Từ nền tảng của Tập đoàn An Phát Holdings về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Công ty CP Nhựa Bao bì An Vinh cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh với ý thức bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh đặc biệt coi trọng việc bảo vệ môi trường và coi đó là trách nhiệm với cộng đồng.