Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

  • CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ AN VINH
  • Khu công nghiệp Công nghệ cao An Phát Complex, thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại

096 312 7576

Địa chỉ Email